Import Tjena's contact data to your mobile phone:
Scan image using your camera phone barcode reader ... more info
loading ...
  • my DooID
  • Tumblr
  • Anders Er...
  • Länkar
  • Fejjan
  • Twitter
  • Skype
  • Bilder
  • Presentat...
Jag arbetar som IKT-pedagog i Staffanstorps kommun som en del av Digiteket. Digiteket är Specialpedagogik, bibliotek och IKT i skön förening.
Är även konsult för Tänk Om. Har tidigare jobbat som SO-lärare och IKT-pedagog på Killebäckskolan i Södra Sandby. Samt som kommunikatör med inriktning IKT på Barn- och skolförvaltning Lunds stad. Är aktiv som bloggare inom området IT och skola. Har mångårig erfarenhet av att använda bloggar och andra webbaserade verktyg i skolvardagen. Brinner för det fördjupade lärandet som är möjligt med 1-1.
Enter guest password:

Request guest password:
Ask for access to personal and protected content.