loading ...
Ingemar Pongratz föddes i Quito, Ecuador 1966. Ingemar gick på Tyska Skolan, först i Guayaquil och sedan i Quito. När familjen flyttade till Stockholm, Sverige 1980 fortsatta han på Tyska Skolan i Stockholm. Efter att avslutat skolan började Ingemar på tekniskt gymnasium, först Botvids gymnasium i Botkyrka och flyttade sedan till Västergårds gymnasium i Södertälje där han studerade naturvetenskap och teknik.
Under dessa tidiga år i skolan utvecklade Ingemar ett stort intresse för vetenskap och teknik, särskilt inom Life Sciences. Hans favorit ämne var kemi, speciellt organisk kemi och hur kemin är sammankopplad till biologi. Under denna tid deltog Ingemar i olika fritidsaktiviteter med anknytning till vetenskap och forskning och var en av grundarna av Botvids Gymnasiet avdelning för unga forskare.
Efter gymnasiet påbörjade Ingemar Pongratz sina universitets studier på Stockholms universitet. Där studerade han kemi, särskilt kurser i biokemi, organisk kemi och toxikologi.
På Stockholm Universitet träffade Ingemar Pongratz professor Jan-Åke Gustafsson, en av de mest kända svenska forskare inom Life Science med mer än 1000 vetenskapliga artiklar.
Ingemar Pongratz tog kontakt med professor Gustafsson och började arbeta som doktorand vid Institutionen för medicinsk näringslära för professor Lorenz Poellinger som var då en av Jan-Åke Gustafssons seniora gruppledare.
Lorenz Poellinger hade vid den tiden nyligen återvänt från en post-doc period i USA och började att etablera en egen oberoende forskning profil med fokus på de skadliga effekterna av miljögifter på människors hälsa. Lorenz Poellinger. Lorenz Poellingers forskargrupp fokuserade på att studera hur miljöföroreningar, framför allt dioxiner påverkar människors hälsa på molekylär nivå hur föroreningar gillar dioxiner skada människors hälsa och kartlägga den molekylära mekanismen bakom endokrin disruption.
Under hans Ph D studier, Ingemar publicerade eller står som medförfattare för mer än 8 vetenskapliga artiklar i inflytelserika vetenskapliga-tidskrifter.
Enter guest password:

Request guest password:
Ask for access to personal and protected content.