Import Oğuzhan YILMAZ's contact data to your mobile phone:
Scan image using your camera phone barcode reader ... more info
loading ...
  • Blog
  • Web Hosti...
  • Youtube
  • @c1982
  • Skype
  • Linkedin
Yazılım Geliştirir, Basket Oynar, Geç Yatar, Geç Kalkar, Six Pack Yapmak için Kasar, Vosvos'u Vardır, Cimisiyle Gezer, Kahve İle Çalışır, Hayalleri vardır. Peşinden koşar...

Yazılım Geliştirme Uzmanı | Software Development Specialist
Enter guest password:

Request guest password:
Ask for access to personal and protected content.